POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A DLG INTERMARKETING SRL

Protecţia şi securitatea datelor pentru partenerii noştri contractuali/membrii noştri, precum şi pentru consumatori/vizitatori reprezintă o prioritate absolută a DLG InterMarketing. De aceea, protecţia datelor dvs. personale este foarte importantă şi constituie o preocupare deosebită pentru noi, cu asumarea obligativitatii de a administra in conditii de siguranta si nunami datele furnizate de dvs., pentru scopurile precizate in prezentul document.

DLG InterMarketing colecteaza si prelucreaza datele furnizate de dvs. in scopul de a permite accesul la eveniment, informare, promovare, marketing, studii de piata. Noi culegem, stocăm şi utilizăm datele personale în conformitate cu dispoziiţile legii Regulamentului general privind protecţia datelor (RGPD) privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. În prezenta declaraţie dorim să vă informăm despre tipurile de date şi scopurile pentru care le prelucrăm, precum şi drepturile pe care le aveţi.

  1. Culegerea şi prelucrarea datelor anonimizate pe această pagină de internet

În serverul nostru sunt culese automat datele fişierului de loguri şi stocate într-un fişier jurnal intern, care ne sunt transmise prin intermediul browserului dvs. Datele sunt următoarele:

– tipul şi versiunea browserului folosit de dvs.,

– tipul şi versiunea sistemului de operare folosit de dvs.,

– URL-ul pagini prin intermediul căreia aţi ajuns la noi,

– cuvinte de căutare cu ajutorul cărora aţi găsit pagina noastră de internet,

– data şi ora accesării paginii noastre de internet,

– numele subpaginilor accesate de dvs.

Acestea sunt datele pe care le culegem şi prelucrăm în formă anonimizată, cu alte cuvinte: ele nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Colectarea şi prelucrarea datelor servesc evaluării statistice şi referitoare la sistemul intern.

  1. Culegerea şi prelucrarea datelor pe această pagină de internet

Dacă v-aţi înregistrat pe pagina noastră de internet, noi culegem şi stocăm datele culese de dvs., în măsura în care nu vă opuneţi acestui proces.

Pe pagina noastră de internet se folosesc diverse tehnologii pentru culegerea şi stocarea datelor necesare în scopuri de marketing şi optimizare. Aceste date sunt folosite pentru crearea de profile de utilizator sub pseudonim. În acest context, pot fi folosite cookies (a se vedea mai jos). Datele culese nu sunt folosite – fără acordul expres al persoanei interesate – pentru identificarea personală a vizitatorului paginii de internet şi nu sunt legate de datele personale ale titularului pseudonimului. Această formă de culegere şi stocare a datelor poate fi printr-un e-mail la adresa de e-mail r.mares@dlg.org, în orice moment, cu efect pentru viitor.

Această pagină de internet foloseşte şi Google Analytics, un serviciu de analiză de internet furnizată de Google Inc. „(„Google”). Google Analytics utilizează „cookies”, acestea fiind fişiere text, plasata pe calculatorul dvs., ceea ce sprijină pagina de internet să analizeze utilizarea site-ului de către utilizatori. Informaţiile generate de cookies cu privire la utilizarea acestei pagini de internet de către dvs. sunt transferate şi stocate, de regulă, către un server al Google, situat în SUA. În cazul activării anonimizării pe această pagină de internet, adresa dvs. IP de la Google este trunchiată în prealabil în statele membre ale UE sau în celelalte state semnatare al Acordului privind Spaţiul Economic European.

Numai în cazuri excepţionale, se transmite adresa IP completă către un server de la Google din SUA, unde această adresă va fi prescurtată. În numele gestionarului paginii de internet, Google utilizează informaţiile acestea pentru evaluarea utilizării de către dvs. a site-ului, în scopul întocmirii de rapoarte despre activitatea site-ului şi pentru a asigura gestionarului paginii de internet şi alte servicii legate de utilizarea site-ului şi a internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. în cadrul Google Analytics, nu este combinată cu alte date ale Google.

Aveţi posibilitatea să refuzaţi utilizarea de cookies, alegând parametrii corespunzători în soft-ul browser-ului dvs.; totuşi, vă rugăm să reţineţi că, în acest caz, este posibil să nu puteţi folosi toate funcţiile acestei pagini de internet. De asemenea, puteţi împiedica stocarea datelor generate prin cookie, referitoare la utilizarea site-ului de către dvs. (inclusiv adresa dvs. IP), la Google, precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând un plug-in de browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

Pe paginile noastre sunt integrate şi tag-uri de remarketing ale reţelei sociale Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Dacă vizitaţi paginile noastre, prin tag-urile de remarketing se creează o conexiune directă între browser-ul dvs. şi serverul Facebook. Facebook obţine astfel informaţia că aţi vizitat pagina noastră cu adresa dvs. IP. În felul acesta, Facebook poate asocia vizitarea paginilor noastre de contul dvs. de utilizator. Putem folosi informaţiile astfel obţinute pentru afişarea de publicitate Facebook. Vă rugăm să reţineţi că, în calitate de furnizor al paginilor, noi nu avem cunoştinţă despre conţinutul datelor transmise sau modul de folosire a acestora prin Facebook. Pentru mai multe informaţii, consultaţi declaraţia de confidenţialitate a Facebook, la adresa www.facebook.com/about/privacy/. În cazul în care nu doriţi colectarea datelor prin Custom Audience, puteţi să dezactivaţi această funcţie la adresa https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

  1. Cookies

Noi utilizăm „cookies” pentru pagina noastra de internet. Cookies sunt mici fişiere text, stocate pe calculatorul dvs., înregistrate de browser-ul dvs. Prin instalarea de cookies, serverul nostru Web poate recunoaşte browser-ul dvs.,  parametrii dvs. individuali pe paginile noastre de internet şi, eventual, anumite părţi din datele de conexiune în formă criptată, ceea ce vă facilitează utilizarea paginilor noastre şi conexiunea automată.

Prin parametrii browser-ului dvs., aveţi posibilitatea să refuzaţi cookies, să le ştergeţi din calculatorul dvs., să le blocaţi sau să fiţi avertizat înaintea configurării unui cookie.

DLG InterMarketing colaborează cu un grup de specialişti în marketing. Sunt colectate în cookie date de utilizare pseudonime în formă de identificatori de cookie şi identificatori publicitari fără adresă IP. Cookie ID şi Advertising ID fără adresă IP nu sunt suficiente pentru identificarea unei persoane fizice din spatele unui browser/utilizator.

Pe baza comportamentului de navigare prin browser (pagini vizitate, categorii, pagini de produse) al utilizatorului există un interes pentru branşa specifică B2B şi utilizează aceste informaţii pentru DLG InterMarketing, în vederea asigurării publicităţii online, mai bine direcţionată şi bazată pe utilizare. Cookies pot fi sincronizate cu alte platforme prin „cookie matching”. Acest Matching se poate realiza pentru, de exemplu: Google, Doubleclick, Adition, Appnexus, Mediamath, The Trade Desk, Adform, Active Agent, yieldlab.

În felul acesta, este definit un cookie denumit cookie de opt-out. Acest cookie de excludere presupune ca o setare din browser să nu împiedice stocarea de cookies sau ştergerea acestora.  După ştergerea unor opt-out cookies, utilizatorul trebuie să reitereze obiecţiunea sa. În mod alterativ, utilizatorul poate şterge cookies direct în brower, îşi poate seta parametrii browser-ului pe do-not-track sau poate gestiona preferinţele sale în materie de cookies. Dacă doriţi să obţineţi detalii despre informaţiile stocate în cookie-ul dvs., transmiteţi-ne ID-ul dvs. de cookie.”

  1. Cui i se pun la dispoziţie aceste date?

Toate informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie prin accedarea la aceste pagini de internet sunt stocate pe un server situat într-o ţară a Uniunii Europene („UE”) şi transmise la entităţile competente ale DLG Service GmbH şi societăţilor/organizaţiilor afiliate acesteia www.dlg.org/gruppe în ţară şi străinătate, pentru soluţionarea solicitărilor şi doleanţelor dvs. Transmiterea către terţi are loc numai în cadrul obligaţiilor legale sau către prestatorii noştri de servicii, în procesării de date pentru altul (art. 4 nr. 9 RGPD).

Transferarea către societăţi/organizaţii ale DLG din state terţe, în afara UE, se realizează numai după asigurarea nivelului de protecţie corespunzător celui din UE. Pentru garantarea nivelului de protecţie, utilizăm clauzele contractuale standard ale UE.

Folosim datele dvs., pentru a vă transmite DLG-NEWSLETTER, comandat de dvs., pentru realizarea/organizarea/administrarea acestui NEWSLETTER (art. 6 al. 1 lit. b RGPD) sau pentru a vă trimite mailing-uri de informare şi publicitate de la DLG InterMarketing, cât şi pentru invitarea la expozitiile DLG („interes economic legitim” ca societate de publicitate, art. 6 al. 1 lit. f RGPD).

  1. Răspunderea pentru link-uri

Oferta noastră conţine link-uri către pagini de internet ale unor terţi, asupra conţinutului cărora noi nu avem vreo influenţă. De aceea, ne declinăm orice răspundere pentru acest conţinut extern. Furnizorul sau gestionarul respectiv al paginilor de interne poartă întotdeauna răspunderea permanentă pentru conţinutul paginilor către care conduce link-ul. La momentul stabilirii legăturii prin link, paginile respective au fost verificate în ceea ce priveşte eventuale încălcări ale legii. La acel moment, nu a fost constatată existenţa vreunui conţinut ilegal.

În orice caz, controlul permanent asupra conţinutului paginilor către care conduc linkurile nu este rezonabilă în lipsa unei probe concrete privind încălcarea legii. În cazul în care luăm la cunoştinţă despre o încălcare a legii, suprimăm imediat astfel de linkuri.

  1. Dreptul la informare, rectificare, blocare, ştergerea datelor, limitarea posibilităţii de prelucrare a datelor, transferabilitate a datelor, opoziţie şi revocare

Datele dvs. personale obţinute în cadrul acestei pagini de internet, sunt stocate central, într-o bancă de date a DLG Service GmbH. Aici, stabilim categoria din care fac parte datele dvs., în baza informaţiilor furnizate de dvs. pentru o clasificare automată, bazată pe interese/necesităţi (adoptarea deciziei în mod automatizat). Folosim datele dvs. pentru transmiterea DLG-NEWSLETTER-ului comandat de dvs., pentru realizarea/organizarea/administrarea acestui NEWSLETTER (art. 6 al. 1 lit. b RGPD) sau pentru transmiterea de mailinguri de informare şi publicitare de la DLG, precum şi pentru invitarea la manifestări ale DLG („interes economic legitim” ca societate de publicitate, art. 6 al. 1 lit. f RGPD). Conform reglementărilor din directiva europeană privind ştergerea datelor, datele sunt stocate numai atâta timp cât este necesar pentru a servi scopului stocării lor.

Aveţi dreptul să solicitaţi ştergerea, rectificarea sau limitarea prelucrării datelor dvs. De asemenea, puteţi solicita informaţii despre conţinutul şi volumul datelor înregistrate de dvs. Totodată, aveţi dreptul să recuperaţi datele dvs. personale, într-un format adecvat ori prin transmiterea acestora de către DLG InterMarketing. Aveţi posibilitatea ca, în orice moment, să vă opuneţi stocării şi prelucrării datelor dvs., cât şi unei decizii individuale automate, cu efect pentru viitor. Aceste reguli se aplică şi dacă ne-aţi dat o declaraţie de consimţământ pentru utilizarea datelor dvs. (art. 6, al. 1, lit. a). Obiecţiunile pot fi adresate în manieră informală, prin poştă sau poşta electronică, fără să fie necesară indicarea de motive. De asemenea, aveţi drept de reclamaţie la autoritatea de control pentru protecţia datelor.

Conform GDPR si legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces si de intervenite asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale si dreptul de asolicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere la adresa r.mares@dlg.org.